Boekentips, deze boeken kunnen cursisten inkijken tijdens de workshops:

 

Compendium van Rituele planten in Europa - Marcel de Cleene.
Waarom geven we een rode roos aan onze geliefde? Waarom houden we hout vast als we ons willen beschermen tegen ongeluk? Wie kent nog de betekenis en de oorsprong van voorwerpen en gebruiken als de kerststronk, de palmtak en de meiboom? Veel zaken die vandaag banaal lijken, hadden ooit een veel diepere betekenis. Onze gewoonten vinden vaak hun ontstaan in eeuwenoude rituelen met een grote symbolische waarde. In dit magistrale boek komen rituele planten aan bod die inheems of ingeburgerd zijn in Europa (bijvoorbeeld de linde en de roos), of die uitheems zijn maar in Europa toch op een of andere manier ritueel worden gebruikt (bijvoorbeeld mirre, wierook en rijst). Een rode draad in het boek is de ingeboren angst van de mens om de greep op zijn eigen leefwereld te verliezen en de daaruit voortkomende vlucht naar allerlei geesten of vreemde krachten. Het is een vrees die wellicht van alle tijden is, maar ook vandaag de dag duidelijk voelbaar.

 

Groot Handboek Geneeskrachtige Planten - Geert Verhelst. 
Hij belicht onder meer inhoudsstoffen, werking, indicaties en verwerkingsvormen en zorgt er door het aanstippen van waarschuwingen, potentiële nevenwerking, contra-indicaties en interacties voor dat we op een veilige manier kruiden kunnen aanwenden. De informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en is opgeluisterd met sprekende kleurenfoto's.

 

De Historia Naturalis - Marcel de Cleene. 
De Historia Naturalis is een magistraal referentiewerk voor 150 inheemse planten met prachtige illustraties. Van de Oudheid tot vandaag verzamelden botanici hun kennis over kruidachtige planten in kruidenboeken. Kennis die vaak op ervaring, op proberen en mislukken gestoeld was en werd doorgegeven van generatie op generatie.

 

Kruid en Mens - Marlies Engels.
Anders dan andere kruidenboeken zijn de kruiden ingedeeld in families waardoor je de werking van de familie en de plant beter kunt begrijpen. Er wordt verteld over de specifieke werking van een familie maar ook van het kruid. Met heel veel mooie tekeningen.

 

Hagetisse's Kruidengrimoire - Emma Storris.
Een vademecum over de geneeskracht, magie en eetbaarheid van planten.

 

Groene Magie - Scott Cunningham

Groene magie beschrijft de folklore en magische eigenschappen van meer dan vierhonderd planten. Het boek behandelt niet zozeer de moeilijk verkrijgbare, esoterische plantensoorten als wel veel oude bekenden: uien, cashewnoten, appels, rijst en sla, maar ook dille, basilicum, venkel, knoflook en peterselie. Van elke plant worden de populairste volksnaam, de Latijnse benaming, andere veelgebruikte namen, de aan de plant toegedichte krachten en de magische toepassingen beschreven. Een verklarende woordenlijst en uitgebreide tabellen waarin namen en gegevens eenvoudig kunnen worden opgezocht, maken 'Groene magie' tot een waardevolle, praktische gids.

 

Godinnen van eigen bodem - Ineke Bergmann

In prehistorische tijden – toen de mensen nog in harmonie met de natuur leefden – vereerden zij de Godin. Elk volk had zijn eigen archetypische godinnen, gevormd door het landschap waarin het woonde. Met de komst van één mannelijke God verdwenen de godinnen langzaam maar zeker naar het rijk van het onbewuste. En met hen de vrouwelijke waarden waarvoor zij staan, zoals het zien van eenheid, samenhang, evenwicht in geven en nemen, zorg voor allen en alles, oog voor het belang en de functie van ieder deel van het geheel.

In dit boek maakt Ineke Bergman, astrologe en priesteres van Anna en Brigida, het spirituele erfgoed van de Lage Landen weer zichtbaar. Zij brengt de acht godinnen in beeld volgens het jaarwiel zoals dat voor deze streek geldt. Per godin geeft Bergman onder meer aan welke elementen, planten, dieren, attributen, symbolen, seizoenen en chakra’s bij haar horen. En hoe je weer contact met haar kunt maken.

De acht godinnen van eigen bodem personifiëren elk op hun eigen manier de oude wijsheid van onze stammoeders. Door met hen te werken verbinden we het bewuste deel van onze psyche weer met het onbewuste deel. Zo vinden we de weg terug naar onbekende, verwaarloosde of vergeten delen van onszelf, alsook naar onze creativiteit.

 

Veldgids Nederlandse Flora - Henk Eggelte; bewerkt door Erik Simons

Met deze toegankelijke plantengids breng je alle Nederlandse soorten wilde planten gemakkelijk op naam. De gehanteerde determinatiemethode heeft zich reeds jarenlang bewezen en brengt de gebruiker op een praktische en snelle manier tot de juiste soort. De sleutels zijn compact en geven een goed overzicht van de gebruikte kenmerken. Steeds is duidelijk aangegeven wat onderscheidende en wat aanvullende kenmerken zijn.

Beginners leren snel met deze flora te werken en ook de ‘moeilijke’ groepen zijn goed toegankelijk. Voor gevorderden is het een groot voordeel dat kenmerkende verschillen tussen verwante soorten in één oogopslag zichtbaar zijn. Dat is vooral zeer handig in het veld.

In deze plantengids zijn meer dan 2000 trefzekere tekeningen opgenomen die bedoeld zijn om de determinatie te ondersteunen en te verifiëren. Daarmee is deze veldgids de best geïllustreerde flora van Nederland. Daarnaast is informatie over zeldzaamheid, milieu, grootte en bloeitijd van de plant vermeld.

De Veldgids Nederlandse flora is door het compacte formaat en de opzet als overzichtelijke determinatietabel zonder poespas, bij uitstek geschikt om in het veld een plant op naam te brengen.

  • Complete determinatiegids voor alle wilde planten van Nederland
  • Compacte sleutels op basis van duidelijk waarneembare kenmerken
  • Inclusief 2000 lijntekeningen van alle soorten
  • Kenmerken, zeldzaamheid, grootte, bloeitijd en voorkomen in landschapstypen en milieu
  • Register met de wetenschappelijke, familie- en geslachtsnamen

De naamgeving en familie-indeling is aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

 

Plant Spirit Medicine - Eliot Cowan

1n 1979 an American acupuncturist, Eliot Cowan, discovered that plants are not simply factories for the production of food, fiber and chemicals. They are fully alive. They have feelings. They have awareness that often surpasses our own human awareness. And most of all, plants know something that we seem to have forgotten: how to live in balance.

He found that the practise of 5-element Chinese medicine had given him a worldview that helped him learn from plants in his dreams. The plants taught him their spirit medicine, which touches the human spirit without being ingested. Plant spirit medicine gave his patients a fuller, richer experience of life, and improved their relationships with themselves, with others, and with the natural world. Eliot found that symptoms would often improve or even disappear entirely as a side effect of that touchless touch.

At first he wondered if he had brought forth something new, but he soon found out that the practise of calling on plant spirits for healing is as ancient and widespread as humanity itself. He had rediscovered something largely forgotten in Western culture.

 

Informatieve websites over het Heidense verleden van de Lage Landen:

 

Podcast